Categorie archief: #InspiratieTiendaagse

#InspiratieTiendaagse – 10/10

Standaard

Citaat-10

Ik schreef zoals gevraagd een sprinter(*) van vijf minuten als antwoord op dit citaat. Ook voor dit tiende citaat vind ik het belangrijk om de sprinter samen te vatten in één of andere schrijfvorm.  Vandaag deed ik dat in een rondgedicht(*) met drie strofen.

Wanneer
ik gedichten
probeer te begrijpen
verhinder ik mijn
hart om zich
open te
stellen

voor
de klank
van de woorden
en de muzikaliteit
van de zinnen.
Wanneer ik
poëzie

beluister
met de
oren van mijn
hart dan laat
ik woorden
zingen.

©vivapo – 3/6/2017

Als afsluiter van deze #InspiratieTiendaagse werd ik uitgenodigd om naar een lied te luisteren en een open zin(*) aan te vullen met vijf regels. Ik vatte die regels samen in een elfje(*)

mijn
hart resoneert
op de woorden
die mijn mind zou
ontkennen
©vivapo – 3/6/2017

Na het vertalen van het Engelstalig lied naar het Nederlands werd ik uitgenodigd om opnieuw een open zin(*) aan te vullen met vijf regels. Ik vatte die regels samen in een elfje(*)

vertaling
van lied
al mijn cellen
nemen de boodschap op
mantra
©vivapo – 3/6/2017

Om de laatste dag van deze #InspiratieTiendaagse af te sluiten werd ik uitgenodigd om nog een laatste open zin(*) aan te vullen, deze keer met zeven regels.

Ik ben licht…
een mantra die ik mij eigen wil maken
en in al mijn cellen wordt opgeslagen.
Ik wil dit goddelijk licht laten stralen
naar al wie ik op mijn pad ontmoet.
Ik wil mij in woord en daad
naar dit licht gedragen
in de wereld waarin ik leef.
©vivapo – 3/6/2017

Namasté, Viviane

(*) Voor toelichting over de gebruikte schrijfvormen verwijs ik graag naar de pagina schrijfvormen op mijn blog Mijmeren op papier

 

Advertenties

#InspiratieTiendaagse – 09/10

Standaard

Citaat-9

Gisteren werd ik door fysieke pijn en een gebrek aan concentratie verhinderd om mij over opdracht 9/10 te buigen. Uit zelfzorg heb ik pas vandaag de opdracht van 2 juni afgewerkt.

Ik schreef zoals gevraagd een sprinter(*) van vijf minuten als antwoord op dit citaat. Op eigen initiatief vat ik mijn sprinter na een citaat telkens samen in één of andere schrijfvorm.  Vandaag koos ik voor een spiegelelfje en een elfje(*).

In
de materiële
wereld bots ik
op de grenzen van
taal
taal
vangt soms een glimp
op van de
onbegrensde spirituele
wereld

Mediatie
laat grenzen
vervagen tussen de
materiële en de spirituele
wereld

©vivapo – 3/6/2017

Het thema van dag 9 was verwondering. Uit de drie vragen op een afbeelding uit het Levenskunstspel van Anky Floris koos ik “geloof jij in wonderen?“.

Als antwoord op die vraag schreef ik een A4-tje vol en vatte mijn tekst samen in een tanka(*).

synchroniciteit
leren herkennen en als
leidraad gebruiken
in mijn dagelijks leven
creatie van wonderen

©vivapo – 3/6/2017

Namasté, Viviane

(*) Voor toelichting over de gebruikte schrijfvormen verwijs ik graag naar de pagina schrijfvormen op mijn blog Mijmeren op papier

 

#InspiratieTiendaagse – 08/10

Standaard

Citaat-8Vandaag schreef ik opnieuw een sprinter(*) als antwoord op dit citaat met een elfje(*) als samenvatting.

met
een ruime
woordenschat kan je
in minder woorden meer
zeggen

©vivapo – 1/6/2017

drieluik - 1

Titel drieluik: ontmoeting met innerlijke wijsheid

Vandaag bestond de opdracht uit het maken van een drieluik en het schrijven van een fragment voor elk luik. Het was een verrassende opdracht, leuk om dit stapsgewijs te doen.

Dit drieluik verwijst naar een verhaal over mijn (innerlijk) leven.
Het fragment voor het eerst luik vatte ik samen in een elfje(*), het tweede in een rondgedicht(*) en het derde in een rondeel(*)

drieluik - 2

ruimer
dan het
uiterlijke zelf
is de innerlijke eik
wijs
©vivapo – 1/6/2017

drieluik - 3

mijn
innerlijke wijsheid
open gevouwen als
een roze lotus
het water weerkaatst
haar paars
spiegelbeeld
©vivapo – 1/6/2017

drieluik - 4

mijn innerlijk kind
ontmoet mijn innerlijke wijsheid
zij weerspiegelen mijn innerlijk leven

mijn innerlijk kind
ontvankelijk voor hartverbinding

zonder oordeel
ontmoet mijn innerlijke wijsheid
mijn innerlijk kind

©vivapo – 1/6/2017

Namasté, Viviane

(*) Voor toelichting over de gebruikte schrijfvormen verwijs ik graag naar de pagina schrijfvormen op mijn blog Mijmeren op papier

#InspiratieTiendaagse – 07/10

Standaard

Citaat-7

Vandaag schreef ik een sprinter(*) als antwoord op dit citaat.
Twee elfjes (*) geven de essentie van mijn sprinter weer.

 

woorden
en kaarsen
kunnen hun vlam
laten opstijgen tot een
gebed

woorden
lessen de
dorstige aarde waarin
gedachten tot gedichten kunnen
kiemen

©vivapo – 31/5/2017

Vandaag bestond de opdracht uit drie woordgedichten en het beantwoorden van drie vragen:

  • Hoe heb je deze oefening ervaren?
  • Welke engel heb je uitgekozen?
  • Waar heb je woordgedichten over geschreven?

Schermafbeelding 2017-06-01 om 22.36.35

De antwoorden zijn terug te vinden in dit rondeel(*).

De kwaliteit Commitment werd mij aangereikt
om een woordgedicht te maken.
Zo kwam ik mij mediteren terecht.

De kwaliteit Commitment werd mij aangereikt.
Mijn pen huppelt van woord naar woord.

Zo kwam ik bij focussen terecht
om een woordgedicht te maken.
De kwaliteit Commitment werd mij aangereikt

©vivapo – 31/5/2017

Namasté, Viviane

(*) Voor toelichting over de gebruikte schrijfvormen verwijs ik graag naar de pagina schrijfvormen op mijn blog Mijmeren op papier

#InspiratieTiendaagse – 06/10

Standaard

Citaat-6

Vandaag schreef ik een sprinter(*) als antwoord op dit citaat.
Elfjes (*) geven de essentie weer van mijn sprinter na het lezen van het citaat.

woorden
verwoorden wat
innerlijk werd opgeslagen
en al schrijvend wakker
werd

mijn
zintuigen staan
op scherp en
brengen dode woorden tot
leven

woorden
ze ontketenen
een storm waarin
ik in het oog
sta
sta
ik in het oog
van de storm
woorden brengen
stilte

©vivapo – 30/5/2017

De oefening van vandaag stond in het teken van de associatieve clustertechniek als vertrekpunt voor een sprinter van vijftien minuten.

De essentie van deze sprinter vatte ik samen in een e.d.i.t.(*)

Inspiratie-tiendaagse.
Tien schrijfmeditaties.
Een dagelijks ritueel.
Oefenen in ononderbroken schrijven.
Clusters zijn een onuitputtelijke bron.
Woorden wellen op, lessen mijn schrijversdorst.
Mijn enthousiasme onvoorwaardelijk delen met de ander.
Gedeelde vreugd is dubbele vreugd, zeker al schrijvend.
Ook minder aantrekkelijke kanten in mezelf leer ik accepteren.
Ik zie de ander in mijzelf en mijzelf in de ander. (**)

©vivapo – 30/5/2017

Namasté, Viviane

(*) Voor toelichting over de gebruikte schrijfvormen verwijs ik graag naar de pagina schrijfvormen op mijn blog Mijmeren op papier
(**) De laatste zin komt uit ‘De essentie van synchronisch leven’ (tweede principe) van Deepak Chopra

#InspiratieTiendaagse – 05/10

Standaard

Citaat-5

Vandaag schreef ik een sprinter(*) als antwoord op dit citaat van C. Buddingh. Een tientje(*) geeft de essentie weer van mijn sprinter na het lezen van het citaat.

een
dagelijks citaat
is in staat
om wanneer ik luister
een stroom van sprankelende woorden
door mijn pen op te pompen
en op het papier van mijn dagboek
te laten spetteren en kletteren zonder enige belemmering
schrijven is iets afluisteren wat door niemand wordt gezegd
maar wat ik opvang met het oor van mijn hart

©vivapo – 29/5/2017

De oefening van vandaag was een uitnodiging om als dagboekschrijver met de inhoud van de krant te gaan spelen en mij er door laten inspireren.

De werkwijze verklap ik hier lekker niét (die vind je immers op de blog van Shodo).  Maar ik deel hier wel wat ik op de blog van Shodo heb gedeeld.

Kop bovenaan het artikel: EEN GEVOEL VAN SAMENHORIGHEID

Schrijfvorm: BRIEF (aan mijn vader)

Uittreksels:
– “… Rechten om in menswaardige omstandigheden te kunnen werken maar ook buiten dat werk te kunnen leven en overleven. Jij hoorde daar bij, bij die mensen op de barricades. Maar jij was daarnaast ook een mens met een warm hart, met een sociale inborst…”
– “… Solidariteit met de groep waarbinnen jij samenhorigheid kon ervaren omwille van een gemeenschappelijk kenmerk: werkvolk…”

Hoe heb ik die oefening ervaren?
Het gaf mij een dubbel gevoel.
Enerzijds een warm gevoel omdat ik een brief schreef aan mijn overleden vader. Die verbondenheid met hem voelen deed mij goed.
Anderzijds een minder leuk gevoel omdat ik mij nu pas vragen stel die ik nooit eerder heb gesteld, toen ik er de kans toe had. Ik vraag mij nu af: hoe was het toen gesteld met mijn interesse in het gedachtegoed van mijn vader.

Namasté, Viviane

(*) Voor toelichting over de gebruikte schrijfvormen verwijs ik graag naar de pagina schrijfvormen op mijn blog Mijmeren op papier

#InspiratieTiendaagse – 04/10

Standaard

Citaat-4

Vandaag schreef ik een sprinter(*) als antwoord op dit citaat.
Ook deze keer vatte ik de essentie samen in een spiegelelfje(*).

ik
doe een
oogje dicht en
kijk met mijn innerlijk
oog
ogen
dicht voor buitenwereld mijn
innerlijke wereld komt
aan het
licht
©28/5/2017

Na het beantwoorden van een drietal vragen met een sprinter van telkens 7 minuten schreef ik deze krachtige intentie waar ik mezelf graag aan wil helpen herinneren.

ik zorg voor balans in werken & rust,
in mijn eetgewoonten en
in mijn creatieve en spirituele voeding
©28/5/2017

Namasté, Viviane

(*) Voor toelichting over de gebruikte schrijfvormen verwijs ik graag naar de pagina schrijfvormen op mijn blog Mijmeren op papier